balím.

Balím sa.
Robím ťažké rozhodnutia.
A keď poviem ťažké, tak ŤAŽKÉ.
Balím tie najpotrebnejšie veci.
Bez plaču a zbytočných ceremónií som zredukovala počet šiat na najmilovanejších 6. A to viete, že to bolo bez plaču a ceremónií. .)
Zhromaždila som všetky dlho odkladané knihy. A plánujem ich tam prečítať !
Čo vy a balenie ? Balíte ? Nebalíte ? Zvládate ? Nezvládate ?
Ja balím a nezvládam.
Zajtra končí GIVEAWAY ! Takže šup.
Zuz47 Comments