Separujeme správne? Ehm, nie.

 
Webp.net-gifmaker (1).gif


Prednedávnom sa mi jedna slečna pochválila, že je so separovaním až taký blázon, že umýva tégliky od jogurtu predtým, ako ich vyhodí. Po mojej otázke: „A ako inak?“ sa zarazila a mne došlo, že sa to zas až tak často nerobí. To, že separujeme stále viac a viac, je skvelé. Separujeme však správne?

To o umývaní téglikov som vedela. Viem aj to o ruličkách od toaleťáku (sú už toľkokrát recyklované, že sa nedajú recyklovať ďalej a tak patria buď do klasického odpadu alebo do kompostu. To isté platí aj o obaloch od vajíčok.). Stále je však veľa vecí, ktoré robím, v naivnej predstave, nesprávne. Ešteže na svete existujú oveľa osvietenejší ľudia, ako ja. 

UPDATE: Kelímky ani flaše sa umývať nemusia, umývajú ich na skládke pred finálnym zrecyklovaním a naopak je lepšie, neumývať ich a nemínať tak zbytočne vodu. Ďakujem za osvetu!

Základné pravidlá:

 • recykľovatelný je iba čistý papier - nie špinavé krabice od pizzy, nie špinavé papierové taniere z grilovačky, nie špinavé papierové utierky a vreckovky, do ktorých ste si vyfúkali nos.

 • ak má vec viac častí, oddeľte ich - plastové viečko zo sklenenej flaše, lepiacu pásku z kartónovej krabice atď.

 • vylievajte z fliaš a boxov VŠETKY tekutiny.

 • krabice, plechovky a flaše vyrovnajte. Zminimalizujete tak ich objem a do koša sa ich zmestí viac.

 • uistite sa, že plasty, ktoré recyklujete, sú recyklovateľné plasty. To isté platí pri papieri.

 • recyklujte VŠETKY fľaše, plechovky a čistý papier a to do správnych kontajnerov - ZELENÝ – sklo, MODRÝ – papier a kartón, ŽLTÝ – plasty, ČERVENÝ – kovy (ak sa nezbierajú spoločne s plastom v žltej nádobe), ORANŽOVÝ – nápojové kartóny, HNEDÝ – biologicky rozložiteľný odpad.

 • odstráňte z PET fliaš etikety, ktoré nie sú z plastu. Spolu s etiketou je celá flaška nerecyklovateľná.

 • informujte sa v meste alebo v mestskej časti, v ktorej žijete. Pravidlá na separovanie sa (s menšími obmenami) menia.

Čo nie je možné recyklovať?

 • Znečistené nádoby na potraviny

 • Znečistené výrobky z papiera

 • Voskový papier

 • Obaly od zubných pást

 • Kazety a CD

 • Jednorázové poháre na kávu. Je to papier s prímesou plastu.

 • Slamky

 • Porcelán a keramika

Nesprávne separovanie a recyklovanie nerecyklovateľných vecí je drahé a ak to nerobíme NAOZAJ správne, stojí to zbytočnú energiu, čas a peniaze nás všetkých. Nerecyklovateľný odpad sa totižto presúva dvakrát - raz do recyklovaného odpadu, tam zistia, že tam nepatrí a putuje naspäť. 

TIP! Riaďte sa tzv. recyklačnými symbolmi, ktoré sú uvedené na väčšine výrobkov a obalov.

 
Zuzeko, slowhome18 Comments