TEN THINGS #69

                                                                              fotka - Streetview Portraits

                                                                              fotka - Streetview Portraits

 1. Plastový kontinent v Tichom oceáne už je väčší ako Nemecko, Francúzsko a Španielsko dohromady!
 2. Ako byť lepší od Forbes ma veľmi baví. 
 3. Ostaneme pri téme, ako byť lepší - zažiadajte si o kompostér vo vašom okolí.
 4. Osemdesiatky sú späť. Nezažili sme ich, tak sa na ne tešíme, čo však tí, ktorí ich zažili?
 5. Rozprávková kniha plná ženských hrdiniek je must have (read)! Už o tri dni vychádza v slovenskom preklade.
 6. Najväčšie námestie v Madride sa cez noc zmenilo na zelenú oázu. A o koľko veselšie to tam bolo!
 7. O práci vo Vogue (alebo vlastne v akomkoľvek inom časopise). Veľmi super!
 8. Táto ultimátna konverzácia o zdravom stravovaní je veľmi TOP!
 9. Cestovateľ s agorafóbiou? Dá sa to! Všetky jej fotky pochádzajú z #GoogleStreetView.
 10. A na záver temticky, prírodné farbenie vajíčok od Cuketky. 
 

OTHER TEN THINGS

Zuzten things2 Comments