TEN THINGS #52

                                                                                          fotka -  Maria Laura Fedi

                                                                                          fotka - Maria Laura Fedi

 1. Toto.
 2. Zelený SWAP už funguje aj online. 
 3. Internet má svoju mačku!
 4. Chcete plavky z lokálnej dielne?
 5. Čítanie na každý týždeň.
 6. Obohraná pesnička, ale predsa
 7. The Art of Shoes, výstava Manola Blahnika, sa dostane až do Prahy.
 8. A francúzsky Colette sa po 20tich rokoch zatvára.
 9. Nová Nehera kampaň je ♥.
 10. A na záver dobrá správa, ako je tu zvykom - ASOS prestal retušovať modelky v plavkách.

 

Zuzten things1 Comment