TEN THINGS #25

                                                                                                                  fotka -  Lost Magazine

                                                                                                                  fotka - Lost Magazine

 1. Jeden z najkrajších časopisov, aký sa ku mne kedy dostal. Japonský LOST.
 2. Toto je fakt neuveriteľné! Lol.
 3. Diár presne podľa vašich predstáv? Od obalu, cez písmo, až po stránky vo vnútri? Vyskladajte si ho do 31.októbra na kaš-mi-daš
 4. Adam Katz k sebe hľadá retušéra
 5. Kozmetiku MAC už môžete veselo nakupovať aj online! 
 6. Urobte si tento test! Mne to vyšlo dokonale.
 7. Jess je späť v hre! Viva la nové Gilmore Girls. <3
 8. Už ste počuli o tomto zázraku?
 9. Kolekcia z kolaborácie KENZO x H&M ešte ani nie je v predaji a na ebayi sa už nachádza so 700% prirážkou. 
 10. Chcete dostávať každý mesiac prekvapenie? Zaregistrujte sa tu. 
Zuzten things3 Comments